ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภออมก๋อย

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภออมก๋อย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานมอบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6/2566 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภออมก๋อย แต่งตั้งให้ พระมหาดวงรัตน์ ฉายา ฐิตรตโน นามสกุล กิจประภานนท์ อายุ 50 พรรษา 30 วิทยฐานะ เปรียญธรรมเก้าประโยค,พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภออมก๋อย ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา