Reporter&Thai Army

พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ เสธ.กกล.รส.จว.ช.ร. เป็นประธาน ฯ ปล่อยแถวรณรงค์งดการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง ณ บก.มทบ.37

เมื่อ 15 พ.ย. 61 เวลา 0900 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ เสธ.กกล.รส.จว.ช.ร. เป็นประธาน ฯ ปล่อยแถวรณรงค์งดการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในห้วงเทศกาลลอยกระทง ณ บก.มทบ.37 โดยจัดกำลังบูราณาการร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. , จว.ช.ร. , ภ.จว.ช.ร. , เทศบาลนครเชียงราย และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีจำนวนป้าย 100 ป้าย แบ่งการปฏิบัติดังนี้

1. โซน อ.เมือง 40 ป้าย
– เส้นทางที่ 1 (ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก) : ห้าแยกพ่อขุน , สวนตุง ,สวนสาธารณะเกาะลอย , รร.เดอะริเวอรี่ บายกะตะธานี, วัดห้วยปลากั้ง , รร.โพธิ์วดล
– เส้นทางที่ 2 (ต.นางแล ต.บ้านดู ต.แม่ข้าวต้ม) : รร.เวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์, รร.เลอเมอริเดียน, ม.ราชภัฎเชียงราย , ม.แม่ฟ้าหลวง
– เส้นทางที่ 3 (ต.สันทราย ต.ท่าสาย ต.ป่าอ้อดอนชัย) : สิงห์ปาร์ค , วัดร่องขุ่น

2. โซนอื่น ได้แก่ อ.เวียงชัย 15 ป้าย อ.เวียงเชียงรุ้ง 15 ป้าย อ.แม่ลาว 10 ป้าย อ.พาน 10 ป้าย และ อ.ป่าแดด 10 ป้าย
โดย หมู่ รส. รับป้ายตามจำนวน นำไปบูรณาการกำลัง (ปกครอง ทหาร ตำรวจ) ในพื้นที่ของตนเอง ปฏิบัติในจุดที่จะดำเนินการจัดงาน หรือจุดที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย