นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อม ด้วยนาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑