Uncategorized

ชลบุรี แม็คโครเปิดตัวสาขาสัตหีบลำดับที่ 132 เตรียมรับ EEC เป็นคลังสินค้าสดขนาดใหญ่ในพื้นที่สัตหีบ

ชลบุรี แม็คโครเปิดตัวสาขาสัตหีบลำดับที่ 132 เตรียมรับ EEC เป็นคลังสินค้าสดขนาดใหญ่ในพื้นที่สัตหีบวันนี้ 15 พ.ย.62 ที่ แม็คโคร สาขาสัตหีบ ริมถนนสุขุมวิท ตลาดศิวนารถนคร 700 ไร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด แม็คโคร สาขาสัตหีบ ลำดับที่ 132 อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยาม แม็คโคร พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือตรี ปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศ มนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายณรงค์ บุญบรรเจิศศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบ นางพรทิทย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ สโมสรโรตารี่สัตหีบ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอก ชน เข้าร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นาง สุชาดา อิทธิจารุกุล กล่าวว่า แม็คโคร เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคระบบสมาชิก ในราคาขายส่งแบบครบวงจร มีสมาชิกในระบบกว่า 3 ล้านราย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบวัตถุดิบ คุณภาพปลอดภัยไปยังภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น แม็คโคร จึงเดินหน้าขยายสาขาในพื้นที่จังหวัด ที่มีศักยภาพ เพิ่มการเข้าถึงของลูกค้าสมาชิกและลูก ค้ากลุ่มใหม่ เช่นเดียวกับการเปิดแม็คโคร สาขาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในลำดับที่ 132 ในวันนี้ ขึ้นในพื้นที่เขตเศรษกิจพิ เศษภาคตะวันออกหรือ อีอีซี ที่มีศักย ภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงก็ เพื่อรองรับการเติบโตของผู้ประกอบการ เช่น ร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านอาหาร โรงแรมธุรกิจจัดเลี้ยง เพราะด้วยศักย ภาพของพื้นที่อำเภอสัตหีบ ที่อยู่ระหว่างพัทยากับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เมื่อผสานกับเมกกะโปรเจคของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

มหานครการบิน สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้จะทำให้ภาคธุรกิจในพื้นที่มีการขยายตัวและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
แม็คโครสาขาสัตหีบ มีขนาดพื้นที่จำหน่ายสินค้า 5,200 ตารางเมตร เป็นรูปแบบอีโคพลัส มีสินค้ามากกว่า 9,500 รายการ เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบคุณ ภาพปลอดภัย ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างครบครัน ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากแม็คโครจะเป็นเสมือนคลังสินค้าหรือสต็อกอาหารสดที่พร้อมบริการตลอดเวลา จึงจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัด การกิจการให้ธุรกิจคล่องตัวและมีผล กำไรที่น่าพอใจ และในวันเปิดสาขาอย่างเป็นทางการในวันนี้ แม็คโครสาขาสัตหีบยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน โรงเรียนบ้านเตาถ่าน โรงเรียนบ้านสัตหีบ และโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จำนวน 15 ทุน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323