ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานตามสิทธิประกันสังคม

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานตามสิทธิประกันสังคม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยคุณธีรเดช คงเกตุ หัวหน้าแผนกบริหารทุนมนุษย์ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา สาขาเฟสติวัลเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ในกลุ่มพนักงานตามสิทธิประกันสังคม ประจำปี 2562 โดยปีนี้ใช้บริการ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมโดยคุณจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ มาให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านสุขภาพ อย่างใกล้ชิดถึงบริษัทฯ

ในงานนี้ ทางแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โดยคุณจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด นำทีมมาออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกันตนทุกท่านให้รับทราบสิทธิประกันสังคมเพิ่มเติมคือ ผู้ประกันตนทุกท่าน สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคม และตรวจสุขภาพช่องปาก และขูดหินปูนตามสิทธิ์ ได้ปีละ 900 บาท ต่อคน ต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.052-134777.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา