Reporter&Thai Army Uncategorized

กองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาว1,000 ผืน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว”

“กองทัพเรือมอบผ้าห่มกันหนาว1,000 ผืน ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยจากภัยหนาว”

เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2562 พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ รวมใจบรรเทาภัยหนาว” และ “กองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด” เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน

ให้แก่ประชาชน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ โดยทำการมอบผ่านผู้แทนนายอำเภอบ้านแพง (ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย) และร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน พร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วย พร้อมการแสดงดนตรีสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชน ณ บ้านนาเขท่า ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าวจาก กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน