Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผบช.ภ.5 สั่งจัดชุดปฏิบัติการทั้งในและนอกเครื่องแบบเตรียมพร้อมป้องกันเหตุ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผบช.ภ.5 สั่งจัดชุดปฏิบัติการทั้งในและนอกเครื่องแบบเตรียมพร้อมป้องกันเหตุ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และพล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 จัดชุดปฏิบัติการทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ตามที่ปรากฎข่าวสารมีการแชร์หรือส่งต่อข้อความที่บิดเบือนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนเกิดความสับสนและกังวลในการไปใช้บริการห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ได้ขอความร่วมมือประชาชนงดส่งต่อหรือแชร์ข้อความบิดเบือนตามที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้วนั้น และเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และพล.ต.ต.วรพงศ์ คำลือ ผบก.สส.ภ.5 จัดชุดปฏิบัติการทั้งในและนอกเครื่องแบบออกตรวจตราบริเวณทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมประสานขอเตรียมผัง/แบบแปลนของห้างสรรพสินค้าเพื่อเตรียมการณ์หากมีสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง