ข่าว เพชรบูรณ์

บรรยากาศการเข้าคิวลงคะแนนล่วงหน้าในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ตอนนี้บรรยากาศนอกเขตและในเขตหอประชุม อบจ. เพชรบูรณ์มีผู้ใช้สิทธเป็นจำนวนมาก

วันที่๑๗มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๑๐.๔๕บรรยากาศการเข้าคิวลงคะแนนล่วงหน้าในเขตอำเภอเมือง จ.เพชรบูรณ์ตอนนี้บรรยากาศนอกเขตและในเขตหอประชุม อบจ. เพชรบูรณ์มีผู้ใช้สิทธเป็นจำนวนมาก