Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ส่งท้ายงานสงกรานต์มุกดาหาร 2567 ประกวดสำรับปลาน้ำโขง “เล่นน้ำ กินหมู ดูฟ้อนรำ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง” สร้างสีสันความประทับใจ “เล่นน้ำ กินหมู ดูฟ้อนรำ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง”

ส่งท้ายงานสงกรานต์มุกดาหาร 2567 ประกวดสำรับปลาน้ำโขง “เล่นน้ำ กินหมู ดูฟ้อนรำ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง” สร้างสีสันความประทับใจ “เล่นน้ำ กินหมู ดูฟ้อนรำ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง”

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2567 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรมการประกวดสำรับปลาน้ำโขงในงาน เทศกาลสงกรานต์มุกดาหาร ปี 2567 เล่นน้ำ กินหมู ดูฟ้อนรำ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง”
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า งานสงกรานต์มุกดาหาร ปี 2567ได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรม จากทุกภาคส่วน ทั้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน ตลอดทั้ง 3 วัน ณ บริเวณมุกดาหารสแควร์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) วงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

สำหรับกิจกรรมในวันที่ 15 เมษายน 2567 ช่วงเช้ามีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และในช่วงบ่าย เป็นมหกรรมการประกวดสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง โดยมีทีมเข้าแข่งขัน จาก 54 อปท. รวมกว่า 100 ทีมโดย กำหนดเวลาในการประกอบอาหาร 60 นาทีและมีเกณฑ์การตัดสินให้คะแนนรสชาติ/การนำเสนอ Storyความหลากหลายของเมนู/ชนิดปลาสุขอนามัยการจัดสำรับตกแต่งสวยงาม
สำหรับผลการประกวดสำรับอาหารจากปลาแม่น้ำโขง ในงานสงกรานต์มุกดาหาร
1. รางวัลชนะเลิศ ทีม ตำบลบ้านโคก อำเภอ เมืองมุกดาหาร เงินรางวัล 10,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมตำบลป่งขาม อำเภอ หว่านใหญ่ เงินรางวัล 5,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม ตำบลกุดแข้ อำเภอ เมืองมุกดาหาร เงินรางวัล 3,000 บาท
4. รางวัลแซ่บมหาชน ทีมตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ เงินรางวัล 1,000 บาท
5. รางวัลชมเชย 7 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท

งานสงกรานต์มุกดาหารในปีนี้ นับเป็นงานที่สร้างสีสัน สนุกสนานสร้างความประทับใจ ให้กับชาวมุกดาหารและนักท่องเที่ยว และยังหวังว่า ผู้คนจะได้รู้จักจังหวัดมุกดาหารเพิ่มมากขึ้น อยากมาเเที่ยวมาพักผ่อน กินอาหารอร่อย สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงที่รวมคนหลายเชื้อชาติ ทั้ง ไทย จีน ลาว และเวียดนาม.