ข่าว พะเยา ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ประเพณีแปลก ทำบุญข้าว 9 ปุ่น สีสายก้าคิงก้าวา ส่งเคราะห์วันปากปี๋ล้านนา

17 เมษายน 67  หลังจากวันมหาสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองล้านนาสิ้นสุดลง  คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วจังหวัดพะเยา  ได้พาลูกจูงหลานนำเสื้อผ้าเครื่องใช้ส่วนตัว ข้าวปลาอาหารแห้ง เข้าวัดทำบุญข้าว 9 ปุ่น สายก้าคิงก้าวา -ส่งเคราะห์วันปากปี๋ เพื่อความเป็นสิริมงคล  ในวันขึ้นปีใหม่ล้านนา ตามประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล

สำหรับ สายก้าคิงก้าวา คือด้ายสายสิญจ์ ที่วัดจากเท้าขึ้นศีรษะของแต่ละคน นำมาเข้าพิธีกรรมและเผา ส่วนข้าวเก้าปุ่น คือข้าวบูชาข้าวคู่อายุ ( ข้าวเก้าปุ้นสีสาย) เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่

เช่นเดียวกับกันที่วัดศรีบุญชุ มต.ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ.พะเยา พระครูประยุทธ์ สีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างเมือง หมู่บ้าน จัดพิธีทำบุญวันปากปีสะเดาะเคราะห์ ด้วยข้าวปลาอาหารคาวหวาน ข้าว 9 ปุ่น (เก้ากอง) มีการส่งเคราะห์ พิธีเผาด้ายสีสายก่าคิงก้าวา วันปากปี 17 เมษายน 67 บูชาข้าวคู่อายุ ( ข้าวเก้าปุ้นสีสาย) นำเคราะห์ให้ออกจากตัวเพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ดังกล่าว

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี  รายงาน