Uncategorized

สตูล ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาให้ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยาว ต.ปูยู เมือง จ.สตูล

สตูล ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาให้ นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะยาว ต.ปูยู เมือง จ.สตูล
วันนึ้17ส.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทัพเรือภาคที่ 3จัดกิจกรรมปฏิบัติการจิตวิทยาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษาให้ นักเรียน โดยมอบหมายมอบหมายให้ นาวาโท ธนะพงษ์ สุดรักษ์ ผบ.นป.สอ.รฝ.452 เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬา ทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนและเวชภัณฑ์มอบให้แก่นักเรียน ร.ร.บ้านเกาะยาว หมู่1 ต.ปูยู เมือง จ.สตูล โดยมีส.ต.อ.จรัญ หนูชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะยาว พร้อมคณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 66 คนร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแสดงการขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอนุเคราะห์ ในการนี้ ทางหน่วยได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา อาทิ สมุด หนังสือ เครื่องเขียน ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ ซึ่งสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ อย่างมาก และเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับมวลชนในพื้นที่อย่างดียิ่ง
นาวาโท ธนะพงษ์ สุดรักษ์ ผบ.นป.สอ.รฝ.452 กล่าวว่า ด้วยความสำคัญของเยาวชน ที่กำลังจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี เพื่อให้พวกเขาเป็นคนดี ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา และเป็นลูกที่ดีของครอบครัว ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้รับการถ่ายทอดสิ่งที่ดี ก็ย่อมจะส่งผลดีตามมาอย่างแน่นอน เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้ จะเติบโตมาพัฒนาประเทศ ในวันข้างหน้า

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล