Uncategorized

ศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดศรีสะเกษ “พลังสตรีไทย พลังสตรีศรีสะเกษ”

ศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดศรีสะเกษ “พลังสตรีไทย พลังสตรีศรีสะเกษ”


เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 พลังสตรีไทย พลังสตรีศรีสะเกษ โดยมีนางนริตา ไตสรรุล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกองค์กรพัฒนาสตรี จาก 22 อำเภอ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาสตรี 4.0 การมอบเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ประจำปี 2561 จากหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 คน จากหน่วยงาน พมจ.ศรีสะเกษ จำนวน 2 คน และมอบช่อดอกไม้ สตรีไทยดีเด่น จากหน่วยงานภาคีพัฒนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสตรี และการจำหน่ายสินค้าขององค์กรสตรี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยให้เข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดี ต่อแม่ของแผ่นดินต่อไป

**********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ