Reporter&Thai Army

” บ้าน วัด รัฐ ” กองกำลังรักษาความสงบ จว.พิจิตร ร่วม รพ.วังทรายพูน ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ชุมชน สร้างสุขประชารัฐ

” บ้าน วัด รัฐ ” กองกำลังรักษาความสงบ จว.พิจิตร ร่วม รพ.วังทรายพูน ขับเคลื่อนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ชุมชน สร้างสุขประชารัฐ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 1300 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป. มวลชน อ.วังทรายพูน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตโรงพยาบาลวังทรายพูน มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวังทรายพูน มาให้ความรู้ในเรื่อง ( CPR )ช่วยหลือชีวิต ให้กับประชากรในพื้นที่ได้ทราบและควรรู้เมื่ออยู่ในเหตุการ มีประชากรในพื้นที่เข้ารับการอบรม 30 คน ณ วัดวังทรายพูนใน ม.4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการทั่วไป”ปกติ”

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 1300 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ชป. มวลชน อ.วังทรายพูน เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตโรงพยาบาลวังทรายพูน มีเจ้าหน้าที่พยาบาลวังทรายพูน มาให้ความรู้ในเรื่อง ( CPR )ช่วยหลือชีวิต ให้กับประชากรในพื้นที่ได้ทราบและควรรู้เมื่ออยู่ในเหตุการ มีประชากรในพื้นที่เข้ารับการอบรม 30 คน ณ วัดวังทรายพูนใน ม.4 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จว.พ.จ. ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการทั่วไป”ปกติ”