ข่าวเด่น

ปทุมธานี ธนาธรดูงานนครรังสิตยินดีร่วมมือนายกโบลิ่ง พัฒนารังสิตเป็นเมืองsmart cityเต็มรูปแบบ

ปทุมธานี ธนาธรดูงานนครรังสิตยินดีร่วมมือนายกโบลิ่ง พัฒนารังสิตเป็นเมืองsmart cityเต็มรูปแบบ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น4 เทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมงานคณะก้าวหน้า และนายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ส.ส.พรรคก้าวไกล ปทุมธานี เขต4 ได้เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพื่อชาวรังสิต smart city ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมี พล.ต.ท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สำหรับเทศบาลนครรังสิตตั้งเป้าหมายของการพัฒนาเมือง กำหนดเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครรังสิตที่ว่า “เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” เป็นพื้นที่เมืองเหมาะแก่การอยู่อาศัย ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เข้ามาสนับสนุนการใช้ชีวิตส่งเสริมการมีสุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
ด้าน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า กล่าวว่า วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเทศบาลนครรังสิต ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางท่านนายก อบจ.และท่านนายกเทศมนตรีฯ ทั้ง2ท่าน ซึ่งที่จริงตนเองได้รู้จักกับนายกฯนครรังสิตมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาลัย วันนี้ก็เหมือนได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อน ที่ท่านได้อธิบายถึงการบริการประชาชนที่ทางเทศบาลนครรังสิตให้บริการอยู่ มีหลายเรื่องทั้งเรื่องการจัดการน้ำ การดูแลผู้สูงอายุ และด้านให้การศึกษากับคนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับศูนย์เด็กเล็กจนถึงระดับมัธยมปลาย ฟังแล้วก็น่าประทับใจมาก จากที่การนำเสนอของท่านนายกฯ คือทางเทศบาลนครรังสิตได้รางวัลดีเด่นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเมืองซึ่งก็ชื่นชม ทางคณะก้าวหน้าเราได้เล่าถึงประสบการณ์ของคณะก้าวหน้าที่ไปทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน ผมคิดว่าเป็นเรื่องดี ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทศบาล อบต. ต่างๆหากที่ไหนมีอะไรดีๆ มาแบ่งปันกัน ก็จะมีการลดขั้นตอน ลดเวลาในการหาทางออก เอาสิ่งที่ที่อื่นๆ

เคยแก้ปัญหาสำเร็จแล้ว ที่อื่นเคยทำแล้วประสบความสำเร็จเอามาแลกเปลี่ยนกัน เป็นวัตถุประสงค์ของการพบปะพูดคุยกันระหว่างคณะก้าวหน้ากับทางเทศบาลนครรังสิต ในโอกาสต่อไปหวังว่าจะมีโครงการที่เราได้ร่วมกันพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครรังสิต
ส่วน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า เมื่อได้แลกเปลี่ยนปัญหาที่เจอ พบว่าปัญหาในปทุมธานีที่เจอตรงกัน อย่างการแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปาที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่ น้ำประปาในชุมชนบางแห่งเป็นสีแดง ปัญหาคัดแยกขยะ ปัญหาการศึกษา และเราก็กำลังพัฒนาไปโดยนำเอาอะไรใหม่ๆมาใช้นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือทางเทศบาลนครรังสิตเป็น smart city และต่อไปต้องเป็นไปทั้งปทุมธานี ต้องขอขอบคุณวันนี้ในหลายสิ่งหลายอย่าง ที่แลกเปลี่ยนความรู้กันโดยเฉพาะการกระจายอำนาจหน้าที่สำคัญที่สุด เพื่อจะพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญไปพร้อมๆกัน
ทางด้าน ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ขอบคุณคุณธนาธรและคณะก้าวหน้า ที่วันนี้ได้ เล็งเห็นให้เกียรติทางเทศบาลนครรังสิต และได้มาเยี่ยมแลละได้แลกเปลี่ยนหลายๆ ด้าน และที่สำคัญทางคณะก้าวหน้าได้เห็นในสิ่งที่เราทำจริงๆ ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทางคณะก้าวไกลมา ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และในหลายๆ อย่างก็สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ซึ่งทางคณะก้าวหน้าได้ช่วยชี้แนะทางเทศบาลนครรังสิตและเราร่วมมือช่วยกันพัฒนา เพื่อนครรังสิตเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องของการกระจายอำนาจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกวันนี้เราก็ดำเนินการ หลายๆ อย่างที่ยังติดขัดอยู่ในด้านหลายๆ ด้านที่ไม่สามารถที่จะบริการพี่น้องประชาชน ได้อย่างทันท่วงที อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ก็ขอขอบคุณคณะก้าวหน้า ขอบคุณท่านนายก อบจ. ที่วันนี้ได้มาร่วมกันให้ความรู้ต่างๆ กับผู้เข้าร่วมประชุม สิ่งสำคัญก็คือ ข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยชี้แนะ ในด้านการพัฒนานครรังสิตต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชน.

สญชัย คล้ายแก้ว/รายงาน