สสจ.ร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวการตรวจกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒


สสจ.ร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวการตรวจกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จัดแถลงข่าวการตรวจกระเช้าปีใหม่ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการเฝ้าระวังการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว มีสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย เพื่อผลิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคได้รู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อสุขภาพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อสุขภาพดีของผู้รับ แนะนำการเฝ้าระวังจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พร้อมออกตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้า เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
/////////////////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด