Uncategorized

นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

…….. วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียน 56 คน โดยมี นางสาวพัชรีพร ไพรสิงห์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ : ภาพ)