Uncategorized

พรรคประชารัฐเขต 3 ลงพื้นที่ตลาดนัด อำเภอเก้าเลี้ยว นายสัญญา นิลสุพรรณเดินหาเสียงพบปะ ประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าของชาวเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในตลาด

พรรคประชารัฐเขต 3 ลงพื้นที่ตลาดนัด อำเภอเก้าเลี้ยว นายสัญญา นิลสุพรรณเดินหาเสียงพบปะ ประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าของชาวเกษตรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในตลาดเจ้าค่ะ หน้าลานวัฒนธรรมวัดเขาดินใต้อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. เขต3 เบอร์ 1 เดินหาเสียงเพือพบปะ ประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของ บริเวณดังกล่าวเพราะแรง บันดาลใจ ทำให้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอาสาพัฒนาเพื่อพี่น้องบ้านเรา เช่นอำเภอชุมแสงอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ขอโอกาส เป็นตัวแทน พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเก้าเลี้ยวอำเภอชุมแสง อำเภอบรรพตพิสัย เขต3 ทุกๆวัน กระแสตอบรับพลังประชารัฐ อบอุ่น. พร้อมเดินหน้าและนำเสนอนโยบายพรรคพลังประชารัฐ. บัตรประชารัฐ เพิ่มคน เพิ่มสิทธิ์. พักหนี้ กองทุนหมู่บ้าน 3ปี. ฟื้นฟู. เติมทุนให้โอกาส. เกษตรประชารัฐ 4.0 3เพิ่ม3ลด เพิ่มรายได้ เพิ่มทางเลือก. เพิ่มนวัตกรรม. ลดหนี้ ลดต้นทุนลด. ความเสี่ยง ขายข้าวได้ราคาชาวนาได้เงินเพิ่ม. ชดเชยเพิ่มขึ้นจาก 12 ไร่เป็น 20 ไร่. และจาก 1500 เป็น 2000 บาท ส.ป.ก.4.0 โอนสิทธิ์ เพิ่มมูลค่า. ใช้ตรงประโยชน์