Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.นว โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ โดยชุดประปาสนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ และจิตอาสาฯ ทำการติดตั้งชุดประปาสนาม และจัดทำระบบน้ำประปา

เมื่อ ๑๘ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๔๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.นว โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ โดยชุดประปาสนาม ช.พัน.๔ พล.ร.๔ และจิตอาสาฯ ทำการติดตั้งชุดประปาสนาม และจัดทำระบบน้ำประปา เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ และจะทำการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมแจกจ่ายเวลา ๑๖๐๐ ตำบลจ่ายน้ำบริเวณ วัดศรีสวรรค์ ม.๖ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ