ข่าว เพชรบูรณ์

นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอ.เมือง เพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยใหญ่ อ.เมือง. จ.เพชรบูรณ์.

นายเสรี หอมเกษร นายอำเภอ.เมือง เพชรบูรณ์เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จ เพชรบูรณ์ และการประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำ อ.เมือง นายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ การประชุมในครั้งนี่ นายก สมชายสอนใส และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ได้ให้การต้อนรับ นายอำเภอเสรี หอมเกษร และคณะ อย่างดียิ่ง