ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดพร้อมจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 76 รูป

 

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดบรรพชาสามเณรฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 76 รูป กำหนดพิธีปลงผมและพิธีทำขวัญนาค พร้อมบรรพชา ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

18 เมษายน 2567  ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจัดให้มีการประชุม ติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระครูวิสาลสุวรรณคุณ รองเจ้าคณะอำเภอหนองฮี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายไพโรจน์ จิตจักร ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้โครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567มีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดมีเด็กและเยาวชนแจ้งความประสงค์บรรพชาสามเณรตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน โดยจังหวัดร้อยเอ็ด จะจัดให้มีพิธีบรรพชา ในวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด การแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธี ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนแต่งกายสุภาพด้วยชุดโทนสีเหลือง และ ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 คณะสงฆ์และสามเณร ทั้ง 76 รูปจะออกรับบิณฑบาต ณ ลานหอโหวด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จากนั้นสามเณร ชุดที่ 1 จำนวน 31 รูปจะเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ(จำวัด) ณ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด / สามเณร ชุดที่ 2 จำนวน 21 รูป จะเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ(จำวัด) ณ วัดป่าสุทธิธรรมวิเวก บ้านบะตะกา ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และสามเณร ชุดที่ 3 จำนวน 24 รูป จะเดินทางไปศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจ(จำวัด) ณ วัดดงเย็นมหาวิหาร บ้านเขวา ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด และมีกำหนดลาสิกขา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว/ 086-643-6277
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ