ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

วันนี้ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการประชุมเตรียมการรับการตรวจเยี่ยมของคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
โดยมีพลโทธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๒ พร้อมด้วย หน่วยราชการ ภาครัฐ และเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการต้อนรับ เตรียมการตรวจเยี่ยมจากคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ เพื่อติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย ตามแนวทางผังการจัดพระราชทาน สำหรับดำเนินงานตามพระราโชบาย ภายใต้พระราชปณิธาน ” สืบสาน รักษา ต่อยอด ” ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.

/////////////////////////
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว
ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน