Uncategorized

สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรีจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ พร้อมถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อน แกนนำ พื้นที่ 13 ตำบล

สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรีจัดกิจกรรมขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่

พร้อมถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาขับเคลื่อน แกนนำ พื้นที่ 13 ตำบล

วันนี้ ( 17 มิ.ย.62 ) ที่ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สมาคมพหุภาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี โดยร้อยตำรวจตรี ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต นายกสมาคม ฯ ได้นำสมาชิกเครือข่าย และ แกนนำพื้นที่ปฏิบัติการ 13 ตำบล ร่วมกิจกรรมเวทีถอดสรุปบทเรียนกระบวนการพัฒนา และ ขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดเวทีถอดสรุปบทเรียนฯ โดยก่อนหน้าการเปิดเวทีถอดสรุปบทเรียน ผู้แทนชุมชนพื้นที่ปฏิบัติการธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลน่าอยู่ หลังจากนั้นจึงได้ส่งมอบ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่แก่ประธานในพิธี ก่อนส่งมอบ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และขับเคลื่อนกระบวนการ ธรรมนูญตำบลน่าอยู่ ที่บูรณาการคณะทำงานทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนกระบวนการอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก