นายอำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างคนรักษ์ป่า


นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

นายอำเภอสุไหงโก-ลก ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างคนรักษ์ป่า

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เจษฎา ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการสร้างคนรักษ์ป่า(ปลูกป่าในใจคน) โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงโก-ลก, นายวีระโชค บุญสวัสดิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปาเสมัส, นายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอำเภองานป้องกัน, นางสาวชุตินันท์ ศรียะวงษ์ ปลัดอำเภอฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินโครงการสร้างคนรักษ์ป่า(ปลูกป่าในใจคน)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ