Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จันทบุรี รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

มุ่งเน้นความปลอดภัยทางถนน บังคับใช้กฎหมายจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกเป้าหมายลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังตายไม่เกิน 6
นี่คือภาพการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เย็นวันนี้ ( 26 ธ.ค.62 ) สมมุติเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วไฟไหม้ มีผู้บาดเจ็บ และ เสียชีวิตหลายราย เพื่อทดสอบกระบวนการความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขสถานการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังและไม่ประมาทในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ปีนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 รณรงค์กระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ มุ่งเน้นแก้ปัญหาจุดอันตราย จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อชะลอความเร็วของรถที่สัญจรไปมา

ในครั้งนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัด อย่างไรก็ตามในช่วงเทศกาลปีใหม่จังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการทุกหน่วยงานในการรณรงค์ ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตามคำขวัญ “ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ควบคู่กับการใช้มาตรการเข้มทางกฎหมาย 3 ม. 2 ข. 1 ร. อีกทั้งตามจุดสำคัญจุดให้บริการพักรถ พักสายตาบนถนนสายหลักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ กาแฟ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ / การเสียชีวิต และบาดเจ็บลดลงให้ได้น้อยกว่าจำนวนค่าเฉลี่ยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3 ปีย้อนหลังในช่วงเทศกาลเดียวกัน คือ จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากสถิติเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังคือไม่ควรเกิน 57 ครั้ง / ผู้บาดเจ็บไม่ควรเกิน 67 ราย และ ผู้เสียชีวิตไม่ควรเกิน 6 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก