Reporter&Thai Army Uncategorized

ชวนกันมาหล่อ แวะกันมาเท่ ” ทหารพราน 3202 นำทหารพรานช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน. รร.บรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จว.น่าน

” ชวนกันมาหล่อ แวะกันมาเท่ ” ทหารพราน 3202 นำทหารพรานช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียน. รร.บรรณโศภิษฐ์ อำเภอสองแคว จว.น่าน

พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพลชุดช่างตัดผม กองร้อยทหารพรานที่ 3202 ออกให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีชุมชนรอบฐานปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ได้เข้าให้บริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ หมู่ที่ 8 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีเด็กนักเรียนเข้ารับบริการตัดผม จำนวน 20 คน