Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย น.ควบคุมพื้นที่ ชป.อ.ตะพานหิน และสัสดีอำเภอ ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของ อำเภอตะพานหิน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย62 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย น.ควบคุมพื้นที่ ชป.อ.ตะพานหิน และสัสดีอำเภอ ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของ อำเภอตะพานหิน โดยการปรับภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อย บริเวณริมแม่น้ำนาน โดยมี นายปัญญา ใจแปง ปลัดอาวุโสอำเภอตะพานหิน เป็นประธาน ณ ริมแม่น้ำน่าน ข้างศาลเจ้าพ่อปึงท้าวกงม่า ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จว.พ.จ. มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ปลัดอำเภอตะพานหิน,เกษตรอำเภอตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน ตร.สภ.ตะพานหิน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ