ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น เกษตรกร

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ให้กับน้ำผึ้งภาคเหนือตอนบนด้วย Honey Sensory Profile

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดร.เอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตาม “โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งเพื่อยกระดับคุณค่า และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดสินค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง” ณ ฟาร์มผึ้งพัฒนกิจ อ.สารภี จ.เชียงใหม่​

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อหาอัตลักษณ์ของน้ำผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ในรูปแบบ Honey Sensory  Profile  ผลักดันให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถสร้างและบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการสร้างเรื่องราว (Story Telling) ที่เป็นอัตลักษณ์ของน้ำผึ้งของตนเอง เพื่อนำไปต่อยอดสู่การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญ ในการผลักดันมาตรฐาน การผลิตน้ำผึ้งของประเทศไทยและสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์น้ำผึ้งซึ่งจะนำไปสู่การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์ สร้างความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นต้นแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึ้งของประเทศไทยต่อไป