Reporter&Thai Army

จอส.จว.พ.ช. (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ได้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “ กลุ่ม 9 ภาคเหนือตอนล่าง ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62, 1330- 1600 จอส.จว.พ.ช. (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ได้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ “ กลุ่ม 9 ภาคเหนือตอนล่าง ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะครู ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 900 คน โดยมี นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อ.หล่มสัก จว.พ.ช.