Reporter&Thai Army

จังหวัดตาก มทบ.310/บก.กกล.รส.จว.ต.ก. จัดอากาศยาน ฮ.MI17 บินปฏิบัติการดับไฟ บ้านลีซอ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. บก.ควบคุมชุดดับไฟป่า มทบ.310/บก.กกล.รส.จว.ต.ก. จัดอากาศยาน ฮ.MI17 บินปฏิบัติการดับไฟ บ้านลีซอ ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติสามารถดับไฟได้ทุกจุดแล้ว เมื่อเวลา 12.00 น. อากาศยาน ฮ.MI17 บินจำนวน 6 เที่ยวๆ ละ 3,500 ลิตร รวมทั้งสิ้น 21,000 ลิตร พื้นที่ดับไฟจำนวน 30 ไร่