Reporter&Thai Army

จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 62, 0800 ศอ.จอส.จว.พ.ช. (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จว.พ.ช. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 30 คน