Reporter&Thai Army

จังหวัดพิจิตร โครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต

เมื่อ 060900 เม.ย.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.สากเหล็ก พร้อมด้วย นายก อบต.คลองทราย, กำนัน,ผญบ.ในพื้นที่ตำบลคลองทรายและประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ตามโครงการ 1 ตำบล 1 ฝายมีชีวิต ในพื้นที่ตำบลคลองทราย จำนวน 1 ฝาย ณ บริเวณลำรางคลองทราย หมู่ 5 บ.หนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จว.พ.จ. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน