Reporter&Thai Army

เพชรบูรณ์ กิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ศอ.จอส.จว.พ.ช. (บกควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับ

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒, ๐๙๐๐ ศอ.จอส.จว.พ.ช. (บกควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) ร่วมกับ อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, และ อสม. ร่วมกิจกรรม ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดนาข้าวดอ หมู่ ๕ บ้านนาข้าวดอ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จว.พ.ช. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน