ข่าว เพชรบุรี

เพชรบุรี-ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำแม่น้ำเพชรบุรี อภิเษก ร.10

เพชรบุรี-ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำแม่น้ำเพชรบุรี อภิเษก ร.10

เมื่อเวลา 11.52 น.วันที่ 6 เมษายน ณ บริเวณท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นเวลาฤกษ์พิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีตักน้ำสรงมุรธาภิเษก (น้ำสรงรดพระเศียรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) และ นายกอบชัย ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษก จากแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน เบญจสุทธิคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สำคัญทั้ง 5 ของไทยประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำเพชรบุรี , แม่น้ำราชบุรี , แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำบางปะกง)

ณ แม่น้ำเพชรบุรี บริเวณท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นเพื่อนำไปใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระครูสุริยาเทเวศน์พราหมณ์ จากราชสำนัก ดำเนินการในส่วนพิธีพราหมณ์ ใส่ขันสาครจำนวน 2 ใบ จากนั้นอัญเชิญขันน้ำสาคร จำนวน 2 ใบ จากนั้น สู่ขบวนรถเคลื่อนขบวนรถไปยังพระวิหารวัดมหาธาตุวรวิหาร ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี

ทั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ฤกษ์เวลา 17.10-22.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ และนายกอบชัย เป็นประธานประกอบพิธีทำน้ำสรงมุรธาภิเษก และพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารวัดมหาธาตุมหาธาตุวรวิหาร วันอังคารที่ 9 เมษายน เวลา 10.00 น.ร.ต.ท.อาทิตย์ เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนสมโภชและตักน้ำสรงมุรธาภิเษก จากขันสาครบรรจุในคนโท นายกอบชัย เป็นประธานในพิธีตักน้ำอภิเษก จากขันสาครบรรจุในคนโท ณ พระวิหารวัดมหาธาตุมหาธาตุวรวิหาร จากนั้นในวันพุธที่ 10 เมษายน เวลา 06.00 น.นายกอบชัย เป็นประธานในพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากพระวิหารวัดมหาธาตุมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรีไปเก็บรักษาไว้ ณ ห้องประชุมดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ และวันที่ 18 เมษายนนายกอบชัย จะร่วมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยัง พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ และวันที่ 19 เมษายนร่วมเดินริ้วขบวน เชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี