Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์ ข่าวบันเทิงและกีฬา

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย นักกีฬากว่า 3,500 คน ร่วมกิจกรรม “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์”

เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย นักกีฬากว่า 3,500 คน ร่วมกิจกรรม “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบูรณ์”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. พันเอก ธงชัย มีอนันต์ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน, มี นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักกีฬาที่ร่วมกิจกรรม อีกจำนวน 3,564 คน

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีโอกาสรับการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เป็นเจ้าภาพ ดำเนินโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ มีประเภทการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ประกอบด้วย Fun Run 5 กม. และมินิมาราธอน 10.5 กม. โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 3,564 คน ค่าสมัครคนละ 300 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,200 บาท

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัล และมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดงานครั้งนี้ อีกด้วย