Uncategorized

พะเยา ผู้สูงอายุว่ายน้ำออกกำลังกาย รับหนาวกลางกว๊านพะเยา

พะเยา ผู้สูงอายุว่ายน้ำออกกำลังกาย รับหนาวกลางกว๊านพะเยา

วันที่25 ตค61 สภาพอากาศจังหวัดพะเยา เริ่มเข้าช่วงอากาศหนาวเย็นกลุ่มผู้สูงอายุพากันออกมาว่ายน้ำในกว๊านพะเยาในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อเป็นการออกกำลังกาย รับสภาพอากาศที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สู้ภัยหนาวอีกทั้งเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอายุ จึงต้องพากันมาออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในกว๊านพะเยาในช่วงนี้เพราะว่าปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาจะมีมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้น้ำในกว๊านพะเยาใสสะอาด น่าลงไปว่ายน้ำเล่น

 

จากการสังเกตดูกลุ่มผู้สูงอายุแต่ละคนพบว่ามีร่างกายแข็งแรง ว่ายน้ำเก่ง บางคนก็ใส่เสื้อชูชีพพยุงตัว เพื่อป้องกันตัว เองจากการจมน้ำเป็นตะคริว ในการเล่นน้ำในกว๊านพะเยาบางคนก็ไม่สวมใส่เสื้อชูชีพ ต่างพากันว่ายน้ำ เล่น จากฝั่งไปถึงบริเวณกลางกว๊าน ด้วยระยะทางไม่ต่ำกว่า 50 เมตร ด้วยท่าทาง ลีลาต่างๆและดำผุด ดำโพล่ แล้วแต่ละคนถนัด แข่งกันว่ายน้ำ กันอย่างสนุกสนาน ซึ่งก็ได้สร้างความแปลกใจและทึ่งแก่ผู้คนที่มาเที่ยวชมและพบเห็นกลุ่มผู้สูงอายุว่ายน้ำเล่นในกว๊านพะเยาเป็นอย่างยิ่ง โดยกลุ่มผู้สูงอายุต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ว่ายน้ำในกว๊านพะเยาช่วงอากาศหนาวเย็นน้ำในกว๊านพะเยาจะอุ่น ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี อายุยืน พร้อมกับเชิญชวนผู้คนทั่วทั้งเด็กผู้ใหญ่หญิงชายหากมาเที่ยวกว๊านพะเยา อยากเล่นน้ำว่ายน้ำในกว๊านพะเยาสามารถลงเล่นได้ แต่ต้องว่ายน้ำเป็นและมีเครื่องชูชีพป้องกันตัวเองด้วยโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาว บริเวณลายน้ำพุ ริมกว๊านพะเยา

นายสงวน สองคำชุม อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุนักว่ายน้ำกว๊านพะเยา กล่าวว่า ทุกวันนี้ได้ร่วมกันกับเพื่อนผู้สูงอายุมาว่ายน้ำในกว๊านพะเยากันทุกวัน เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ พร้อมเชิญชวนผู้คนทั่วไปทั้งในและต่างจังหวัดตลอดจนนักท่องเที่ยว มาว่ายน้ำในกว๊านพะเยาช่วงหน้าหนาวนี้ กัน เพราะว่าน้ำในกว๊านพะเยาปีนี้มีน้ำมากใสสะอาด และใครที่ไม่เคยว่ายน้ำในกว๊านพะเยา ก็ลองมาว่ายกันดู ทั้งเช้าและเย็นบริเวณลานน้ำพุริมกว๊านพะเยากันทุกวันและได้ว่ายน้ำมาหลายสิบปีแล้วในกว๊านพะเยา สนุก และที่สำคัญร่างกายแข็งกายแรง อายุยืนยาว