Reporter&Thai Army

ทหารอุบลฯ ส่งความสุขให้ทหารผ่านศึก และกระชับความสัมพันธ์สมาชิกชมรมทหารกองหนุน

ทหารอุบลฯ ส่งความสุขให้ทหารผ่านศึก และกระชับความสัมพันธ์สมาชิกชมรมทหารกองหนุน

พล.ต.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมคณะ เดินทางส่งความสุขให้ทหารผ่านศึก และพัฒนาสัมพันธ์สมาชิกชมรมทหารกองหนุน ในพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ณ หอประชุม อ.เขมราฐ และดำเนินกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ร่วมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเคลื่อนที่ ให้บริการด้านธุรการแก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ อ.เขมราฐ, อ.โพธิ์ไทร และ อ.นาตาล
การดำเนินในครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ, พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 227 ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้กับทหารผ่านศึก สมาชิกชมรมทหารกองหนุน และครอบครัว กว่า 150 คน โอกาสนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ได้สร้างการรับรู้การดำเนินงานของรัฐบาล และบทบาทหน้าที่ของทหารด้านความมั่นคงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมกล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 22, กองทัพบก และกระทรวงกลาโหม จะไม่ทอดทิ้งทหารผ่านศึก และชมรมทหารกองหนุน เพราะถือว่าทุกท่านเป็นครอบครัวเดียวกัน