Uncategorized

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มชาวประมงในจังหวัดจันทบุรีชุมนุมยื่นหนังสือคัดค้านสัตยาบันรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศรวมทั้งขอรัฐบาลจัดระบบสวัสดิการชาวประมง

จันทบุรี-ตัวแทนกลุ่มชาวประมงในจังหวัดจันทบุรีชุมนุมยื่นหนังสือคัดค้านสัตยาบันรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศรวมทั้งขอรัฐบาลจัดระบบสวัสดิการชาวประมง

วันนี้ ( 1 ส.ค.61 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตัวแทนชาวประมงในจังหวัดจันทบุรีประมาณ 60 คน นำโดยนายนายสุพรรณ ทองปัญญา ตัวแทนสมาคมประมงแหลมสิงห์และนายอินทรีย์ สุขเกษม รองนายกสมาคมประมงท่าใหม่ เดินทางมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าศาลากลางเพื่อยื่นหนังสือผ่านนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระเบียบข้อกฎหมาย ทำให้ได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพประมงใน 7 ประเด็น โดยการยื่นหนังสือในวันนี้นั้นเป็นการยื่นพร้อมกัน 22 จังหวัดทั่วประเทศที่มีพื้นที่ตอดชายทะเล ในนามสมาคมประมงแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ชาวประมงยังมีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ( ILO C.188) ซึ่งเป็นการสร้างปัญหาในการทำประมงมากยิ่งขึ้น โดยชาวประมงได้ร่วมกันถือแผ่นป้ายผ้าไม่เห็นด้วย และคัดค้าน ILO C.188 รวมทั้งขอให้มีสวัสดิการแรงงานคุ้มครองชาวประมง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Comments are closed.