โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง


โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จัดแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า จัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง กำหนดวิ่งระดมทุน 14 – 25 ส.ค.61 รวม 10 อำเภอ

วันนี้ ( 1 ส.ค.61 ) ที่ชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายแพทย์พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และนายอ้อย มิ่งไธสงค์ นักวิ่งจิตอาสาได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการ ก้าว เพื่อพระปกเกล้า เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงศูนย์มะเร็งและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะจัดวิ่งเพื่อการกุศลฯระหว่างวันที่ 14 ถึง25 สิงหาคม 2561 รวม 11 วัน 10 อำเภอในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งอาคารศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 315,500,000 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อมกราคม 2561 แต่ยังขาดเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นหลายอย่างและไม่สามารถเปิดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลฯพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องฉายแสง เครื่องมือแพทย์ และปรับปรุงศูนย์มะเร็งเพื่อมอบโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว และมีชีวิตยืนยาวต่อไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก