ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

จังหวัดจันทบุรีขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยช่วงเช้าเวลา 07.00 น.ที่บริเวณถนนเทศบาลสาย 3 หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 87 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 หลังจากนั้น ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จะเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีศาสนามหามงคล 3 ศาสนา พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดจันทบุรีนำชาวมุสลิมร่วมพิธี ดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ นำคริสต์ศาสนิกชนร่วมพิธีอธิษฐานภาวนา / ส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีจะจัดให้มีพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การแสดงมหรสพสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ซึ่งเป็นเพลงชนะเลิศงานวันแม่แห่งชาติ 2523
โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทย คู่กับธงพระอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ประดับผ้าฟ้า -ขาว ประดับไฟแสงสว่างให้สวยงาม ณ สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน บริษัท ห้างร้านและอาคารบ้านเรือน
( ภาพจากแฟ้มภาพ )

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก