ข่าวกระแสสังคม

พะเยา…ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชนถวายเทียน เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2561

พะเยา…ผู้ว่าฯพะเยา นำข้าราชการ ประชาชนถวายเทียน เนื่องในวัน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2561

วันที่ 23 กรกฎาคม 6 1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ถวายเทียนพรรษา ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง วัดศรีอุโมงค์คำ และวัดรัตนวราราม ใน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ใน กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส และเป็นการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา