Reporter&Thai Army ข่าวกระแสสังคม

ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการอำเภอลานสัก, จนท.ตร.สภ.ลานสักฯ, กำนัน / ผญบ. และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอลานสัก เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๐๕๑๐๐๐ – ๐๕๑๒๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ลานสัก จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการอำเภอลานสัก, จนท.ตร.สภ.ลานสักฯ, กำนัน / ผญบ. และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ อำเภอลานสัก เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

ทำความสะอาดบริเวณหน้าอำเภอ และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวัน คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอลานสัก จว.อ.น. โดยมี นาย อาคม แย้มนวล นอภ.ลานสักฯ เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๕๐ คนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย