Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นาย สนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.บ้านไร่ฯ, รอง นายก อบต.ห้วยแห้งฯ, ผญบ.ม.๒ / จิตอาสา ม.๒ ต.ห้วยแห้ง และ อสม.ตำบลห้วยแห้ง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อ ๐๖๐๙๐๐ – ๐๖๑๑๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นาย สนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรม, จนท.ตร.สภ.บ้านไร่ฯ, รอง นายก อบต.ห้วยแห้งฯ, ผญบ.ม.๒ / จิตอาสา ม.๒ ต.ห้วยแห้ง และ อสม.ตำบลห้วยแห้ง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ ม.๒ บ.ผาทั่ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ผลจากการพบปะพูดคุยไม่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย