นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันนี้ (6 ธ.ค.61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี ร้อยเอก โกมินทร์ บุญภา ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31

 

 

ร่วมเป็นวิทยากร มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุด ชรบ.จำนวน 500 คน เพื่อรับมอบนโยบาย บูรณาการขับเคลื่อน การป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูและบำบัดรักษาผู้ป่วย พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ตรวจตราในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อย่างเคร่งครัดตลอด 24 ชม. โดยให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งกลางวัน กลางคืน ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม และปฏิบัติการกดดันทุกรูปแบบมุ่งต่อชุมชนชายแดนที่เป็นแหล่งนำเข้า พักยา ทั้งในพื้นที่รอบนอกและพื้นที่ตอนใน พร้อมทั้งบูรณาการแผนการลดระดับปัญหายาเสพติดด้วย