ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดกระบี่ จัดงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

จังหวัดกระบี่ จัดงาน “วันรพี” ประจำปี 2561 รำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย
วันนี้ (7 ส.ค. 61) ที่หน้าศาลจังหวัด นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ นำนักกฎหมาย ข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธี “วันรพี” เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็น “ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ” กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา/ พิธีวางพวงมาลาและพิธีกล่าวเทิดพระเกียรติ
ด้วยพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะประกอบกับพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นเอนกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการกฎหมายไทย/ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ทรงตรวจชำระสะสางกฎหมาย/ทรงตั้งโรงเรียนกฎหมายเพื่อเปิดการสอนกฎหมาย ครั้งแรกทรงรวบรวม และแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ มากมาย/ทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสิน ความฎีกาซึ่งทำหน้าที่ศาลสูงสุดของประเทศ/ทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้น เมื่อ พ.ศ.2443 สำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญา อันเป็นจุดเริ่มต้น ของการพิสูจน์ลายมือที่กรมตำรวจ ในปัจจุบัน นอกจากนั้นในขณะดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิราช พระองค์ทรงปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดินให้เจริญก้าวหน้า มาจนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น นักกฎหมาย/ ข้าราชการ/ ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่จึงได้จัดงาน “วันรพี” ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยมีเหล่าบรรดานักกฎหมาย/ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายและการแข่งขันกีฬาอีกด้วย