ข่าวกระแสสังคม

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์)

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.15 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันรพี (วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ประจำปี 2561

 

ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลจังหวัดนนทบุรี และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี คณะผู้พิพากษา อัยการจังหวัดนนทบุรี พนักงานอัยการ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอหรือผู้แทน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทนายความ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีด้วย วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องและเทิดทูนจากปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะในหมู่นักกฎหมายให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ดังนั้น ศาลจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีจึงได้ร่วมกันจัดงานวันรพีขึ้นเพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี