ข่าวกระแสสังคม ข่าวร้องเรียน

ยกฟ้อง“หมอวิชัย” อดีตประธาน IFEC ไม่รายงานเท็จ-ก.ล.ต.และตลาดฯรู้เห็นการเลื่อนประชุมฯ ( ชมคลิป )

ศาลยกฟ้อง“หมอวิชัย”อดีตประธานIFEC หลังพบข้อเท็จจริง การรายงานผลการชุมกรรมการฯไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นข้อมูลจริง อีกทั้งการจัดประชุมฯล่าช้าอยู่ภายใต้การรับรู้ของก.ล.ต.และตลาดฯมาโดยตลอด

วันที่ 1 ส.ค. ที่ศาลอาญารัชดาฯ ศาลอ่านคำพิพากษายกฟ้องคดีที่นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ผู้ถือหุ้นและอดีตประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ถูกนายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้น กล่าวหาว่ากระทำผิดตามประมวลอาญามาตรา137 ฐานแจ้งข้อความเท็จต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทำผิดตามพ.รบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรณีเลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทIFEC

โดยศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าข้อความเรื่องผลการประชุมคณะกรรมการฯที่นายวิชัยในฐานะประธานรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นข้อมูลจริง และตลาดหลักทรัพย์ฯถือเป็นองค์กรทางธุรกิจ ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย รวมทั้งเอกสารข้อมูลการประชุมที่รายงานไป ไม่ใช่เอกสารที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จไปยังเจ้าพนักงาน

https://youtu.be/pBPy8foTjNQ

นอกจากนั้น ศาลอาญายังเห็นว่า นายวิชัยไม่ได้กระทำผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ กรณีกำหนดวันนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพราะนายวิชัยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯให้กำหนดวันนัดประชุม อีกทั้งก่อนการประชุมนายวิชัยในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งนายวิชัยไม่ได้กระทำผิดพ.ร.บ.บริษัทมหาชน กรณีจัดประชุมเลยระยะเวลา 4 เดือนตามกฎหมายกำหนด เนื่องจากนายวิชัยในฐานะประธานได้ทำเรื่องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯก่อนการปฏิบัติ

คลิ๊กชมคลิป..

https://youtu.be/pBPy8foTjNQ