ข่าวกระแสสังคม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา

ในการพระราชกุศลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ซึ่งทรงพระราชอุทิศเพื่อพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง สำหรับจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานเทียนพรรษา (เทียนสลัก จำนวน 1 ต้น) ให้แก่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยมีพระราชญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอปากเกร็ด ปลัดอำเภอปากเกร็ด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะเกร็ด ข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี