ข่าวบันเทิงและกีฬา

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 25

สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 25

กีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งมอบถ้วยรางวัลกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯให้กับทีมกีฬาที่ชนะการแข่งขัน โดยมีนายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี นายอำเภอหรือผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรีจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) , สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร็ด , สนามกีฬาโรงเรียนไทรน้อย อำเภอไทรน้อย , สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต อำเภอไทรน้อย และสนามกีฬาโรงเรีย

 

นวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย โดยแบ่งการแข่งขันฟุตบอลออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทเยาวชนอายุ 12 ปี ประเภทเยาวชนอายุ 16 ปี ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทอาวุโส ทั้งนี้ มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 80 ทีม นอกจากนั้น ยังมีการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีทั้งภาคราชการและภาคประชาชนในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ รวมถึงการประกวดขบวนพาเหรดด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุร