Uncategorized

กลุ่มพระเสาร์ Thai silk ยโสธร otopผ้าซินมัดหมี่ยกดอก(ย้อมสีธรรมชาติ)สร้างรายได้

กลุ่มพระเสาร์ Thai silk ยโสธร otopผ้าซินมัดหมี่ยกดอก(ย้อมสีธรรมชาติ)สร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชน” กลุ่มพระเสาร์ Thai silk “ อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร กลุ่มOTOP สร้างรายได้จากจำหน่ายผ้าซินมัดหมี่ยกดอก(ย้อมสีธรรมชาติ) ผ้าคลุมไหล่ ผ้าโสรง ผ้าตัดชุด ผ้าขาวม้า สวยงาม ราคาเป็นกันเอง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นางหนูประสิทธิ์ การุณ ประธานวิสาหกิจชุมชน” กลุ่มพระเสาร์ Thai silk “ เลขที่58 หมู่ที่1 บ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ถือเป็นวิสาหกิจอีกแห่งเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน ซึ่งได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหลากหลายชนิด พร้อมทั้งผ้าซินมัดหมี่ยกดอก ผ้าคลุมไหล่ ผ้าโสรง ผ้าตัดชุด ผ้าขาวม้า ย้อมสีธรรมชาติ ที่สวยงามมีเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าที่ตัดเย็บฝีมือปราณีต สวยงาม คงคน หลายรูปแบบ เหมาะสมเป็นของฝากของที่ระลึกได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกจำนวน20คน ต้องขอบคุณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย ที่ให้การสนับสนุนในด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมกันนี้ยังได้นำไปจำหน่ายตามงานที่ทางจังหวัดจัดขึ้น หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัย นำเป็นตัวแทนของอำเภอ หรือจังหวัดไปในงานมหกรรมใหญ่ๆระดับประเทศ อีกด้วย
สำหรับ ผ้าไหมมัดหมี่ ย้อมสีธรรมชาติ หลากหลายชนิด อาทิ จากครั่ง หมักด้วยโคลนดอกบัว ไร้สารเคมีทุกกระบวนการ ลายที่ใช้มัดและทอนั้นเป็นลายโบราณประยุกต์ ที่มีความสวยงามมาแต่ดั้งเดิม ทำให้ผู้ที่สวมใส่ผ้าไหมมัดหมี่ผืนนี้ มีความเป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกรสนิยมในการเลือกผ้าไหมที่ใช้สำหรับนุ่งด้วย
สมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง