ข่าวกระแสสังคม

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดงาน วันรพี 61 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

ศาลจังหวัดชลบุรี จัดงาน วันรพี 61 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย


ที่บริเวณหน้าอาคารศาล จังหวัดชลบุรี นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานในกระบวนการศาลยุติธรรม ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชนจังหวัดชลบุรี ในการถวายพวงมาลา พร้อมกล่าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งบรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวลได้เทิดทูลพระองค์ว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และได้ร่วมกันกำหนดวันนี้ว่าเป็น วันรพี วันนี้นักนิติศาสตร์ทั้งหลายได้มาพร้อมกันเพื่อน้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองศ์ ที่ทรงมีปกแผ่มาแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนักนิติศาสตร์ได้เทิดทูน และสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองศ์ท่าน โดยพร้อมกันจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมให้ปรากฏ เป็นประโยชน์ นำมาซึ่งความสงบสุขของเหล่าประชาราษฎร์ทั้งหลายทั้งปวง ต่อไป 

//แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี